< Tilbake til forsiden

#6 Hvordan unngå å drepe folk

Er det noe vi kan lære av andre bransjer for å skrive tryggere software?

Vi ser på ting som har gått galt som følge av software-feil, og smarte ting folk har gjort for å redde liv.

ASRS: https://en.wikipedia.org/wiki/Aviation_Safety_Reporting_System

ASRS CALLBACK, nyhetsbrevet som publiseres månedlig: https://asrs.arc.nasa.gov/publications/callback.html

Mars Climate Orbiter: https://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Climate_Orbiter

Therac-25: https://en.wikipedia.org/wiki/Therac-25

Google bug prediction: http://google-engtools.blogspot.com/2011/12/bug-prediction-at-google.html